search 2013 adfgs

Names Start with U

UdiraMalar                                            Fresh Flower; pron. udhiraamalar  Ulagammal                                             also. Ulagammai  

UlagaNayagi                                         Queen of the World  UlagArasi                                              Queen of the World  

Ullalagi                                   With Inner Beauty  Umayal                                   Goddess Parvathi  

UnmaiArasi                                           Truthful  Uthami                                                   Truthful  

Uyirmani                                                Precious; Uyir = Soul + Mani = Gem Ubika                                                      Growth  

Ucchal                                    Perception Udita                                                      sunrise  

Uditi                                                       rising  Ujas                                                        bright  

Ujjanini                                                  an ancient city  Ujwala, Ujjala                                        bright  

Ulka                                                        shooting star  Ulupi                                                      wife of Arjuna, the Pandava prince  

Uma                                                        tranquility; night  Umaimah                                                little mother  

Umang                                                   enthusiasm; happiness  Umika                                                     Goddess Parvati  

Umrao                                                    noble  Unnati                                                    progress  

Upala                                                      sandy shore  Upama                                                    simile  

Upasana                                                devotion, worship, homage  Ura                                                          the heart  

Urja                                                         energy  Urmi                                                        wave  

Urmila                                                     wife of Lakshmana  Urmila, Urmil                                         wife of Lakshmana – Lord Rama’s brother  

Urmimala                                                garland of waves  Urna                                                       cover  

Urshita                                                   firm  Urvashi                                                  the most beautiful Apsara in the three worlds  

Urvi                                                        the earth  Usha                                                       dawn  

Ushakiran                                              the first rays  Ushashi                                                 morning  

Usri                                                         a river  Utpala                                                    lotus  

Utsa                                                        spring  

Uttara                                                     superior